Software Engineer

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 erbjuder finansiella lösningar och tjänster för privatpersoner och företag i Sverige, Norge och Finland. Vi är idag cirka 100 anställda, med huvudkontor i Stockholm samt filialer i Oslo och Helsingfors. 

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva finansiell verksamhet såsom in- och utlåning. Likt alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi av den statliga insättningsgarantin. 

Vår affärsidé är att erbjuda företag och konsumenter finansiella tjänster genom enkla och moderna lösningar. Vi vill skapa nöjda kunder genom innovativt tänkande, tekniskt kunnande i framkant, samt inte minst engagerade, kompetenta och erfarna medarbetare.

Om IT

Avidas IT avdelning är centraliserad och alla sitter i fina lokaler på Söder i Stockholm. Vi är ett starkt team på 20 personer som innefattar utvecklare, arkitekter, IT-support, Infrastrukturspecialister samt projektledning. Utvecklingsteamet består av 10 talangfulla utvecklare som jobbar med att utveckla och underhålla våran finansiella plattform. Vi jobbar med modern teknik i molnplattformarna Azure och AWS. Med våran mikrotjänstarkitektur eftersträvar vi en skalbar lösning där kodstruktur och testbarhet är i fokus. Allt för att få en plattform som är lätt att underhålla.

Om tjänsten

Ansvarsområde

Som Software Engineer ansvarar du för mjukvaruutveckling av Avidas system, samt integrationer mot tredjeparts-system. Inom detta ingår planering, teknisk design, utveckling, dokumentation av utförd utveckling, samt att säkerställa att utvecklingen sker enligt rådande best practice.

Vad kommer du göra?

 • Vara en aktiv medlem i ett utvecklingsteam bestående av tio personer
 • Utveckling av nya system och tjänster
 • Felsökning och korrigering av fel och buggar.
 • Ta del av de krav, och anpassa de system som utvecklas till kraven, som kommer från verksamheten
 • Fullstack-utveckling (fokus på back-end, dock även front-end) av applikationer och mjukvarutjänster
 • Utveckla kod som är testbar och av god kvalitet (t.ex. genom enhetstester, samt genom att följa best practices för att skriva testbar kod)

Krav

Programmeringsspråk/ramverk/verktyg

 • .NET Framework
 • C#
 • SQL
 • Git
 • SOLID principer
 • Enhetstest-ramverk (t.ex. mstest, nunit, xunit, etc)
 • WebAPI (REST)
 • Entity Framework
 • LINQ
 • Baskunskaper inom JavaScript
 • Baskunskaper inom HTML/CSS

Erfarenhet

 • Jobbat med mjukvaruutveckling 4+ år
 • Erfarenhet av att skriva testbar kod
 • God förståelse för värdet av att skriva kod som är enkel att underhålla
 • Erfarenhet av att visualisera mjukvaruarkitektur och att beskriva hur ett system är uppbyggt
 • Erfarenhet av utveckling i team

Egenskaper

 • God förmåga att kommunicera, både inom teknik som med icke-tekniska personer
 • God förmåga och intresse för att förstå affärssidan
 • Vilja och förmåga att guida, lära och hjälpa mer juniora personer inom teamet

Språk

Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt

Meriterande

Programmeringsspråk/ramverk/verktyg

 • .NET Core
 • .NET Standrad
 • Octopus Deploy
 • GitLab
 • SonarQube
 • PowerShell
 • Azure, AWS eller annan molnplattform
 • Microservices
 • Docker
 • Goda kunskaper inom JavaScript (Angular, React eller annat ramverk)
 • Goda kunskaper inom HTML/CSS
 • No-SQL-databaser
 • NuGet

Erfarenhet

 • Erfarenhet av att leda team, och att leda andra utvecklare
 • Underhåll av den kodbas som hamnar under sitt teams ansvar, och sörja för att kodbasen kontinuerligt uppdateras i syfte att hålla hög kvalité och möjlig att underhålla
 • Fokusera på säkerhet inom utveckling av mjukvara och ta del av rådande best practice inom säker utveckling

Ad has been closed and it is no longer possible to apply.